Onze Specialisaties

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar dit geldt niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn en beperkingen in het dagelijks leven opleveren. Vaak kunnen die klachten en beperkingen uitstekend worden behandeld.

Dat is het specialisme van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut richt zich op het behandelen van klachten die een belemmering vormen bij de dagelijkse beweging en de houding van uw lichaam.

Fysiotherapie Beter Bewegen biedt haar patiënten onderstaande behandelmethoden.

Team Beter Bewegen

Algemene fysiotherapie

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De behandeling kan bestaan uit oefentherapie / training, doorbewegen, coaching, ondersteunende massage en specifiek advies in uw situatie. Hierbij onderhouden wij contact met huisartsen en specialisten.

Manuele therapie

Manuele therapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. In de behandelingen worden speciale onderzoeks- en behandeltechnieken (mobiliseren en manipuleren) toegepast op het stelsel van gewrichten, spieren en zenuwen die ons bewegingsapparaat vormen. Hierbij kan een knappend geluid worden gehoord (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Aandachtsgebieden

De manueel therapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan (orthopedische) klachten aan de gewrichten van de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen, waarbij er sprake is van een vermindering in bewegelijkheid. Hiertoe heeft hij na zijn opleiding voor fysiotherapie een erkende post-HBO opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd (opleiding SOMT).

Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan onze manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren uw gewrichten door middel van spieren stabieler te maken.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt, zijn:

 • Hoofd- en nekpijn, samen met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
 • Nek- en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen; klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn.
 • Artrose van de heup.
 • Lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
 • Bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door het bewegen van de nek.
 • Kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten.

Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert. Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.

Oedeemtherapie

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Dit is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan en afvoer van vocht.

Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening (secundair lymfoedeem). Bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn het arm-lymfoedeem na een borstoperatie met okselklierverwijdering of na radiotherapie en/of chemotherapie.

Klachten die kunnen ontstaan bij lymfoedeem zijn:

 • Pijn
 • Vermoeidheid
 • Gespannen en/ of zwaar gevoel
 • Zwelling
 • Beperkingen in bewegingen
 • Beperkingen in dagelijks functioneren

Het lymfesysteem loopt door het hele lichaam en voert onder andere afvalstoffen en eiwitten af. Daarnaast heeft het een afweerfunctie. Het systeem bestaat uit lymfebanen, die het vocht transporteren, en lymfeknopen, die een zuiverende werking hebben. Als het lymfevocht gezuiverd is, komt het in het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in de oksels, liezen en hals zitten veel lymfeknopen.

De behandeling is vooral gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem. Tevens is beweging in de behandeling van groot belang: bewegingsbeperkingen, die vaak gepaard gaan met kracht- en functieverlies, kunnen door de oedeemfysiotherapeut worden begeleid naar optimaal functioneel herstel.

Behandelingsmogelijkheden

 • Voorlichting: U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.
 • Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie: Dit is een massagetechniek gericht op stimulering van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet aangedane lymfevaten cq. knopen.
 • Compressietherapie: Door de omvang te verminderen en de bereikte omvangvermindering te onderhouden zal er in de meeste gevallen gebandageerd worden. Deze bandages zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. Als het overschot aan vocht weg is, zal er meestal een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
 • Oefentherapie, houding- en bewegingsadviezen: In veel gevallen bestaat er naast het lymfoedeem ook een bewegingsbeperking in het operatiegebied. Ook kan de bewegingsomvang en spierkracht afgenomen zijn mede door het lymfoedeem. Door het aanspannen van spieren wordt de doorbloeding aangezet en dit bevordert ook de lymfedoorstroming (spierpompfunctie). Zo wordt de functie optimaal verbeterd.
 • Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen: Specifieke oefeningen om de afvoer van lymfevocht te verbeteren.
 • Lymftaping: Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en kan de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.
 • Littekenbehandeling m.b.v. littekentechnieken.

De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, oorzaak en duur van het oedeem.

De behandeleffecten zijn doorgaans:

 • Omvangvermindering
 • Spanningsafname
 • Pijnvermindering
 • Functieverbetering
 • Kracht-, coördinatie- en bewegingsverbetering
 • Afname van de infectiekans

Oncologie Fysiotherapie

Door screening en beter behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. Adequate nazorg is hierbij van groot belang.

Fysiotherapie bij patiënten met kanker richt zich speciaal op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen die voortvloeien uit de problemen bij kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandelingen. Hierbij kan men onder andere denken aan verminderde mobiliteit, vermoeidheid, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanningsklachten, verstoorde lichaamsbeleving en pijn.

Binnen onze praktijk verzorgen Ümran Kayahan en Harriët van Schaijk-Cleerdin de oncologie fysiotherapie, wat een post HBO master opleiding is. De registratie als oncologie fysiotherapeut is vermeld op www.nvfl.nl, zij zijn tevens lid van het netwerk, georganiseerd vanuit het IKC, www.fyneon.nl. Ze werken samen met de omliggende ziekenhuizen en andere hulpverleners om multidisciplinaire zorg te kunnen bieden.

Binnen de praktijk wordt de zorg zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

Verschillende fasen van de ziekte

 • De curatieve fase
 • De herstelfase
 • De nazorg
 • De palliatieve fase
 • De terminale fase

De curatieve fase

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De fysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken van verlies van functies en/of conditieverlies of bij spanningsklachten.

De herstelfase

In de herstelfase gaat het om herwinnen van functies, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle en zelfstandigheid

De palliatieve fase

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is. Deze fase kan weken, maanden maar ook jaren duren. Kwaliteit van leven staat centraal. De fysiotherapeut helpt en motiveert de patiënt zolang mogelijk een actief leven te leiden. De hulpvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

De terminale fase

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. Het comfort van de patiënt staat centraal. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Medische training & beweeggroepen

Binnen de gezondheidszorg komt steeds meer de nadruk te liggen om mensen meer te laten bewegen. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid en het beloop of de ernst van verschillende chronische aandoeningen.

De beweeggroepen binnen onze praktijk maken het mogelijk voor mensen met specifieke klachten om op hun eigen niveau te bewegen. Wanneer u tijdelijk niet mee kunt doen aan sport of beweegactiviteiten, of specifieke vraag hebt op het gebied van bewegen of sporten, helpen wij u hiermee gericht naar toe te trainen. Daarnaast kan het zijn dat u heeft ervaren dat het voor u moeilijk is om aan sport of beweegactiviteiten mee te doen. Met een op u persoonlijk gericht programma kunnen we u daarmee ondersteunen.

Het bewegen vindt plaats in kleine groepen van twee tot vier personen. Binnen de beweeggroepen komen verschillende oefeningen aan bod. Door deze oefeningen verbetert u de conditie, kracht en specifieke dagelijkse handelingen, waardoor u bijvoorbeeld makkelijker een stuk tegen de wind in kan fietsen, de boodschappen kunt tillen of weer aan sportactiviteiten kan deelnemen.

Middels een uitgebreide intake wordt gekeken wat de individuele aandachtspunten en de te bereiken doelen zijn. Hier gaat u samen met de fysiotherapeut gedurende 12 tot 18 weken aan werken. Op verschillende momenten worden tests afgenomen om de vooruitgang te meten. Na deze periode wordt er samen met u gekeken wat de beste vervolgstap is.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Graag staan wij u verder ter woord!

ClaudicatioNet/Vaatklachten

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan.
Claudicatio intermittens is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Slagaderverkalking komt ook op andere plaatsen in het lichaam voor

Behandeling

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levenstijl.

Looptherapie

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.
De fysiotherapeut helpt u hierbij en zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken en samen met u een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samenstellen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Leefstijl verandering

Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levenstijl te ontwikkelen en te onderhouden.
Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Uw fysiotherapeut kan u helpen een gezond looppatroon aan te leren.

Voor meer informatie klik op de volgende link Claudicationet

Arbeid & Reïntegratie

Arbeidsfysiotherapie, Reïntegratie en Markwerkt

Binnen onze praktijk bieden wij arbeidsfysiotherapie aan. Wanneer u klachten heeft die mogelijk gerelateerd zijn aan uw werkzaamheden en /of u bent op dit moment niet in staat om uw functie goed uit te voeren, kan een speciaal traject uitkomst bieden. Binnen de arbeidsfysiotherapie bekijken hoe we deze klachten zo snel mogelijk kunnen verhelpen en in de toekomst voorkomen. Ook wanneer u een blessure heeft wordt er bekeken hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Ons arbeidsfysiotherapie programma wordt aangeboden in samenwerking met Markwerkt. Markwerkt is een totaalconcept voor arbeidsfysiotherapie. Hierin wordt eventueel in overleg met uw werkgever een plan opgesteld om uw arbeidsgerelateerde klachten zo snel mogelijk te behandelen. Markwerkt werkt samen met een landelijke netwerk van fysiotherapeuten.

De behandeling volgens het Markwerkt concept is altijd maatwerk. Op basis van een online screening en een intakegesprek wordt er een persoonlijk plan opgesteld. Hierdoor kunt u snel starten met therapie en kunt u uw werkzaamheden zo snel mogelijk weer uitvoeren.

Kijkt u eens op www.markwerkt.nl. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

COPD training

Bij ons in de praktijk kunt u terecht voor COPD training. COPD valt onder de longziekten. Onder COPD vallen onder andere de aandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een chronische aandoening. Dit houdt in dat de het blijvend is en niet meer weggaat. Wel kunt u zelf veel doen om de gevolgen van COPD te verminderen.

COPD is niet te genezen. Bij COPD is de functie van uw longen verminderd. Deze vermindering van de longfunctie is niet meer terug te draaien. Wel kan de snelheid waarmee de longfunctie verder achteruitgaat worden verminderd. Ook kunnen de gevolgen van de verminderde longfunctie worden behandeld. Zo zal u door medicijnen en het stoppen met roken de achteruitgang kunnen verminderen. Daarnaast is voldoende beweging erg belangrijk om de gevolgen van de COPD tegen te gaan.

Mensen met COPD klagen vooral over benauwdheid. Daarnaast is slijm in de luchtwegen een veel voorkomende klacht. De slijm is soms moeilijk op te hoesten. Tevens is er tijdens inspanning vaak sprake van kortademigheid. Hierdoor bent u snel buiten adem en begint u snel te hijgen. Dit kan in het begin voorkomen bij zwaardere inspanningen maar later ook bij lichte lichamelijke inspanningen zoals een klein stukje wandelen of uzelf aankleden.

De fysiotherapeut kan u helpen om de gevolgen van COPD te verminderen. Zodat de COPD minder invloed heeft op uw dagelijks leven en wat u nog kan doen. De fysiotherapeut helpt u met het goed ophoesten van het slijm in uw luchtwegen. Hierdoor blijven de longen beter schoon en heeft u minder kans op bijvoorbeeld een longontsteking. Daarnaast helpt de fysiotherapeut u bij het verbeteren van uw conditie en spierkracht. Waardoor u beter kan blijven bewegen en uw dagelijkse activiteiten beter kan blijven uitvoeren.

Binnen onze praktijk bieden wij training aan voor mensen met COPD. In een veilige omgeving kunt onder begeleiding van een fysiotherapeut werken aan uw fitheid. Met behulp van een op uw mogelijkheden afgestemd programma wordt er aan belangrijke onderdelen van uw fitheid zoals uithoudingsvermogen en kracht gewerkt. Daarnaast kan de behandeling zich richten op het verbeteren van het ophoesten van slijm of het verbeteren van de ademhaling.

Binnen de praktijk verzorgen Dirk de Bruijn en Jeroen Beun de COPD trainingen. Als praktijk zijn we aangesloten bij het regionale fysiotherapeutische COPD netwerk FYSUVO dat is aangesloten bij het huisartsen netwerk Synchroom.

Als u vragen heeft over COPD/ de COPD training dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Origene bij Rugpijn

Als extra mogelijkheid om van (regelmatig terugkerende) lage rugpijn af te komen, zijn wij vanaf de zomer 2015 gestart met het unieke Origene rugapparaat. Hierbij worden de onder-en middenrug specifiek getraind in de manier van aanspannen en wordt het apparaat ingesteld in 8 punten op uw eigen lichaam.

OriGENE®

De stap naar leven zonder rugpijn

Het OriGENE-concept maakt een volledig op de patiënt afgestemde behandeling van rugklachten mogelijk. Waar veel behandelingen zich richten op de bestrijding van de symptomen van rugklachten, richt OriGENE zich op de oorzaak. De behandeling wordt onder begeleiding en toezicht van uw fysiotherapeut uitgevoerd op het OriGENE-behandeltoestel aan de hand van zorgvuldig opgestelde protocollen. De methode en het toestel werden ontwikkeld onder leiding van de Nederlandse sportarts Frank Bertina. U kunt hier meer lezen over het ontstaan van Origene.

De behandeling van rugklachten vereist maatwerk

Het OriGENE-toestel combineert een aantal belangrijke eigenschappen. Zo wordt de strekbeweging van de onderrug volledig geïsoleerd door bijbewegingen van benen en bekken onmogelijk te maken. Tevens wordt de aard van de belasting die het toestel oplegt, volledig aangepast aan uw individuele mogelijkheden en beperkingen. De behandeling wordt derhalve geheel op u als individu afgestemd (klacht, lengte, gewicht, kracht, mogelijkheden etc.), waarbij de therapeut het toestel instelt met behulp van 8 variabelen.

Uw rugpijn verholpen

De behandeling kost weinig tijd en vindt gedurende circa 10-12 weken éénmaal per week plaats. Per behandeling is gemiddeld 15 a 20 minuten nodig. In de periode daarna wordt aangeraden om met intervallen van 1-3 maanden evaluatiemomenten in te lassen, waarbij men opkomende rugklachten meestal in korte tijd afdoende kan behandelen of voorkomen.

Rugklachten & Wetenschap

Mede op basis van ervaringen vanuit de meer dan 75 OriGENE-vestigingen in Nederland voeren verschillende universitaire onderzoeksgroepen en opleidingsinstituten onderzoek naar OriGENE uit. In december 2012 vond de eerste publicatie plaats in het gerenommeerde internationale medisch tijdschrift SPINE, Lees hier het bericht

Meer informatie

Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.lagerugklachten.nl Daar kunt u meer lezen over o.a. wetenschappelijk onderzoek, voor wie de behandeling geschikt is en voor wie niet, ervaringen van andere patiënten e.d.

Vanaf januari 2024 is Mariken Heesakkers van ErgoZelf op de woensdagochtend bij ons aanwezig op de Hertogensingel.

Voor meer info : www.ergozelf.nl