Patiënten info

Directe toegankelijkheid

U kunt bij onze praktijk direct, zonder verwijzing van een huisarts of specialist, terecht via DTF (Directe toegankelijkheid Fysiotherapie). Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Bij vrijwel alle zorgverzekeraars wordt de DTF vergoed.

Natuurlijk kunt u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening

Als u besluit direct naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. Deze start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Indien nodig wordt, met uw toestemming, overleg gepleegd met uw huisarts. Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling en kan er na deze bepaling al dan niet gestart worden met behandeling.

Intake / eerste afspraak

Bij uw aanmelding worden u klachten kort geïnventariseerd en bekeken bij welke therapeut en eventuele specialisatie u het beste terecht kunt. Neemt u a.u.b. een geldig legitimatiebewijs mee bij de eerste keer en een grote handdoek.

Tijdens de eerste afspraak wordt door een vraaggesprek uw klachten en hulpvraag in kaart gebracht. Hierbij kunt u denken aan vragen zoals naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van diverse vragenlijsten. Centraal in onze aanpak staat uw hulpvraag en het zoeken naar innovatieve oplossingen om de hulpvraag effectief te kunnen aanpakken.

Hierna volgt een lichamelijk functie onderzoek waarbij o.a. de houding en het bewegen wordt beoordeeld.

Persoonlijk behandelplan

Op grond van de onderzoekgegevens, de verkregen informatie over de klachten en uw eigen wensen, mogelijkheden en doelstelling wordt er samen met u een specifiek behandelplan opgesteld. De behandeling wordt vervolgens gestart en krijgt u direct adviezen en oefeningen voor thuis mee.

Kwaliteit

Wij willen u de best mogelijke zorg aan bieden.

  • Iedere fysiotherapeut bij onze praktijk is ingeschreven in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van onze beroepsgroep. Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan.
  • De bij -en nascholing en specialisatie neemt binnen onze praktijk een belangrijke plaats in.
  • In ons team heeft iedere fysiotherapeut een eigen patiëntenkring. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt van een van onze specialisaties, kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden zodat wij u de beste behandeling kunnen geven. Overdracht tussen collega’s kan vlug plaatsvinden. Daarnaast hebben wij regelmatig collegiaal overleg om kennis te kunnen delen.
  • Wij zijn aangesloten bij diverse netwerken, zoals Fydee Nederland en Fyneon, wat onze dienstverlening versterkt.

Vergoedingen / Tarieven

Afhankelijk van uw verzekering krijgt u fysiotherapie vergoedt. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.
Sinds januari 2004 is fysiotherapie uit het basispakket/ hoofdverzekering geschrapt. U moet een aanvullende verzekering afsluiten om fysiotherapie vergoed te krijgen. De hoogte en het maximum van deze vergoeding varieert per verzekering en polis.

Let op: Fysiotherapie in de AV kost u géén Eigen Risico, u bent dus geen dubbele kosten kwijt.

Voor informatie over uw polis verwijzen wij u graag naar https://zorgvergoeding.com of uw zorgverzekering.
Indien u niet aanvullend verzekerd bent of de maximale vergoeding is overschreden dan zal u de behandeling zelf particulier moeten betalen. In onze tarievenlijst kunt u terugvinden wat de kosten zijn. Tarievenlijst

Langdurige fysiotherapeutische behandeling

Er zijn een aantal chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapeutische behandeling (bijvoorbeeld na een operatie). De eerste  20 behandelingen worden, hetzij vergoed vanuit de aanvullende verzekering, hetzij particulier betaald, indien u geen of een onvoldoende aanvullende verzekering heeft. Hierna worden de behandelingen uit de hoofdverzekering vergoed. Kinderen / jongeren onder de  18 krijgen nog wel vergoeding uit de hoofdverzekering.

Klachten regeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent.

Heeft u onverhoopt toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed omdat kenbaar te maken.

U kunt een gesprek aangaan met de betrokken fysiotherapeut, of met een andere medewerker van de praktijk.
Mocht een gesprek niet het gewenste resultaat voor u op, dan is er vanuit de beroepsgroep fysiotherapeuten (KNGF) een regeling waar, bij een klacht over uw fysiotherapeut, u zich tot kunt wenden: De Klachtencommissie van het KNGF of de commissie van Toezicht van het KNGF.

Klachtencommissie van het KNGF 
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Commissie van Toezicht van het KNGF 
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort